Vraag direct thuiszorg en pastorale zorg aan?

Vul het onderstaande formulier zo zorgvuldig mogelijk in.

Vormen van pastorale zorg en maatschappelijke ondersteuning

In het onderstaande tabel ziet u de zorgvormen van het pastoraat.


ZorgvormenOmschrijving
Hulp in de huishouding

Ondersteunen van mensen die niet meer in staat zijn zelf hun huishouden te doen.
Gebed & BevrijdingspastoraatBidden voor hen die genezing en bevrijding nodig hebben.
Ouderen pastoraatVrije tijd besteding aan ouderen die eenzaam en of weduwen zijn. Thuis of in een zorgcentrum woonachtig zijn.
Ondersteuning en Persoonlijke begeleidingOndersteunende zorg en de persoonlijke begeleiding in het gezin.
Huwelijks MediationHet eerste aanspreekpunt voor gezinnen met huwelijksproblemen
PersonenvervoerVan en naar uw bestemming binnen de regio.
Bezoek thuis, in het ziekenhuis of zorginstellingHet bezoeken van de zieke die in het ziekenhuis is en gebed nodig heeft of bij een geboorte.
Gezin en kinderenGeestelijke en praktische ondersteuning bieden aan gezinnen die moeite hebben met de opvoeding van kinderen.
Persoonlijke begeleidingBudget begeleiding en het begeleiden in de persoonlijke financiën.
PreventieHet verstrekken van preventieve voorlichting in de vorm van advies en het organiseren van voorlichtingsprogramma's.

Aanvragen

Uw voorletters en achternaam

Straat en huisnummer

Postcode en Woonplaats

Wat is uw zorg vraag?

Het telefoonnummer waarop u terug gebeld wil worden