AGB-Code

Maandag tot Vrijdag

10:00 - 16:00

Secretariaat

2802 TG GOUDA

Telefoon

0182-605510
Welkom bij Stichting Gravenberch, het steunpunt voor Pastorale Thuiszorg.
21 February 2018

AGB-Code

Maandag tot Vrijdag

10:00 - 16:00

Secretariaat

2802 TG GOUDA

Telefoon

0182-605510

Over ons

Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren

Wij geloven dat God ons geroepen heeft om Zijn koninkrijk te betreden waarin we alles, dat een mens nodig heeft, zouden vinden. Jezus heeft ons uitgedaagd om een nieuw leven aan te nemen waarin we het eeuwige leven zouden erven. Hij begon bij zijn eerste prediking te zeggen, bekeert u, wat betekend dat we ons moesten omkeren van het pad waarop we wandelde om te kiezen voor Zijn Koninkrijk, zegt Hij verder, want het Koninkrijk der hemelen is aangekomen. Daarmee gaf Hij de nieuwe levensstijl aan die de mens moest aannemen. Leven in een eeuwig Koninkrijk. Daniël 2:44

Gods Visie

In het leven van Jezus zien we dat Hij in alles dienstbaar was. Als christenen worden we bemoedigd om die zelfde dienstbaarheid te tonen jegens elkander en anderen die minder welvarend zijn in de wereld.

Het einde aller dingen is nabij gekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden. Weest gastvrij jegens elkander, zonder morren. Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods. Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen.
1 Petrus 4:7-11

Het is dus Gods visie om een ieder in de wereld te bereiken op plaatsen daar waar de hulp noodzakelijk is en de wens om hen die in armoede leven bij te staan.

Over Ons

Stichting Gravenberch is het diaconie orgaan van de Apostolische gemeente United World of Christians Church.
Het College van Diakenen vormt het bestuur van Stichting Gravenberch en wordt vertegenwoordigd door haar Voorzitter in de maandelijkse vergadering. De directeur en de projectcoördinatoren vormen samen het management en leggen verantwoording af aan het bestuur.

Stichting Gravenberch, heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van inkomsten uit giften en donaties. Ze heeft nog geen ANBI status. Ze heeft haar zetels gevestigd in Gouda.
Als Stichting is zij vooral pastoraal actief voor haar leden in wijk gemeentes de Berg.

Stichting Gravenberch is tevens het financieel orgaan van United Word of Christians. Van hieruit worden de kosten van de gemeente beheert door de Commissie van Beheer.

Doelstelling

Stichting Gravenberch is het steunpunt voor Pastorale Thuiszorg en behoudt zich in haar verantwoordelijkheid voor de diaconale zorg op basis van Bijbelse principes aan de meest kwetsbaren groepen te brengen. Zij heeft zich tot doel gesteld de geestelijke en lichamelijke zorg voor haar leden en niet leden te ondersteunen binnen en buiten de Wmo en Wlz.

Is iemand van u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden.” (Jakobus 5:14-15)

De missie van Stichting Gravenberch is om ierder mens in een ongedwongen sfeer te brengen tot de kennis van Jezus Christus en om mensen in nood psychische, materiële en geestelijke ondersteuning te bieden.
Stichting Gravenberch heeft zich het volgende ten doel gesteld.

  • In haar ondersteuning de zelfredzaamheid van iedere individu te beforderen.
  • Het verspreiden van het Christelijk onderwijs onder hen die daartoe geen toegang hebben.
  • Veldwerk om te voorzien in lichamelijke noden, gericht op gezondheid.
  • Ondersteunen van slachtoffers in ramp en oorlogsgebieden.
  • Het verzorgen en voorzien in medische voorzieningen, zelfstandig of in samenwerking met andere Christelijke organisaties, en het ontwikkelen en ondersteunen van water en voedselprojecten;

Erkenningen

Stichting Gravenberch is ingeschreven in het handelsregister onder vermelding van K.v.K nummer 60287209.
Stichting Gravenberch staat ingeschreven als zorgaanbieder onder vermelding van AGB Code: 98102521.
Ook heeft zij een registratie in het register van Vecozo alsmede een registratie bij het CAK.

Zorgpartner(s) van Stichting Gravenberch

Gemeenten Midden-Holland Instellingen
Bodegraven-ReeuwijkLansingerlandGemeenteinstellingen
GoudaLeidschendam-VoorburgHuisartspraktijken
KrimpenerwaaardPijnacker- NootdorpGezondheidscentrums
WaddinxveenVoorschoten - WassenaarRevalidatieclinieken
ZuidplasZoetermeerKerkgenootschappen

 

Stichting Gravenberch is geen goede doelen organisatie en heeft daarom niet de erkenning van het CBF nodig.

Algemene gegevens

Naam : Stichting Gravenberch te Gouda
Telefoonnummer: 0182-605510
RSIN/Fiscaal nummer: 8538.44.768 B01
Websiteadres: www.stichtinggravenberch.nl
www.gravenberchconsulting.com
E-mail: secretariaat@gravenberchconsulting.com
Adres: Burg. Gaarlandtsingel 96
Postcode: 2802 TG
Plaats: Gouda

 

Downloads

Het beleidsplan CvB spreekt over hoe en door wie de financiën beheert worden en hoe die besteed dienen te worden binnen de kerkelijke organisatie.

Het beleidsplan van Stichting Gravenberch zet de werkwijze van zowel kerk als diaconie uiteen en geeft inzicht in haar kerkelijke activiteiten.

 

Bankgegevens

Ook een bijdragen overmaken? Doe dat naar:

Bank ING ten name van
Stichting Gravenberch
IBAN:  NL36 INGB 0006 4464 77
BIC code: INGBNL2A

 

Financiën en beheer

De financielecijfers zijn alleen schriftelijk op te vragen door leden van Stichting Gravenberch en United World of Christians (Eenheid van Christenen). Als u lid bent dan deelt u het inzage recht in de finaciele boekhouding van de Stichting en de kerkgenootschap. Stuur uw vraag naar het Secretariaat. U kunt dat schriftelijk of per email doen.

Secretariaat Commissie van Bestuur
Burg Gaarlandtsingle 96
2802 TG Gouda
of per e-mail naar secretariaat ed gravenberchconsulting.com

Vermeld daarbij dat het gaat om inzage financiële gegevens over het jaar dat u wenst in te zien. Uw verzoek wordt dan in behandeling genomen door het Commissie van Bestuur welke alleen bevoegd is u de gewenste informatie te verschaffen. Zij zijn tevens belast met de leden lijst ter controle.

Top