Secretariaat Geen reacties

Stichting Gravenberch krijgt een nieuwe website die beter ingericht en overzichtelijker zal zijn voor iedere gebruiker. Er zal meer aandacht besteed worden aan de nodige en actuele zaken die voor korte lijnen moeten zorgen tussen pastorale medewerkers en cliënten en ook zal de informatie voorziening beter afgestemd worden op de situatie van de gebruiker.

Voor de zakelijke doelgroep komt er een gescheiden afdeling waar men doelgerichte informatie terug zal vinden welke afgestemd zal zijn op consulting. Seminaars en Workshop zullen in de Agenda overzichtelijk worden ingepland.

Ook partner bedrijven, zorgaanbieders en gemeente instellingen krijgen een aparte inloggedeelte waarin informatie onderling gedeeld kan worden. Het bijhouden van een cliënten dossier zal via externe beschermde applicatie bijgehouden worden om te voorkomen dat derden onbevoegden daar geen toegang tot krijgen.   veel meer mogelijkheden bieden. Zo zullen cliënten instaat zijn hun betaalgedrag zelf te regelen, het aanmelden van een geboorte of een overlijden of kunnen ze een huwelijk inzegening aanvragen.

Uw informatie is veilig
Per 1 januari 2018 veranderd er een heleboel op het gebied van veiligheid. Dan gaat de zogeheten  “Sleepwet” in. Deze wet maakt het voor veiligheidsinstanties mogelijk om ongemerkt computersystemen binnen een omgeving van een verdachte te hacken. Hier is er een referendum voor getekend en is het afwachten wat de regering met al de verzamelde handtekeningen gaat doen. Maar wat betekend het voor de ICT van Stichting Gravenberch?

Onze website is voorzien van een veiligheidscertificatie. Dit is te herkennen aan het groene slotje in de balk van de URL. Ook onze servers worden door speciale software goed beschermd. Dit is van de wet een vereiste om te voorkomen dat  gevoelige informatie op straat komt te staan. Om dit te voorkomen hebben we alle gevoelige informatie volledig afgeschermd van het Internet. Hierdoor hebben derden onbevoegden geen toegang tot onze servers en onze informatie.

Stichting Gravenberch zal een audit laten uitvoeren welke vast moet stellen dat:

  • we de beheersmaatregelen voor de Gravenberch PKI (Public Key Infrastructure) en de Gravenberch informatiebeveiliging hebben beschreven en vastgelegd, en
  • dat deze maatregelen op het moment van het onderzoek zullen zijn geïmplementeerd, en
  • dat deze maatregelen voor een periode van 12 maanden effectief dienen te functioneren conform de beschreven opzet.

Wanneer is de nieuwe website operationeel.
De website is een zeer kostbaar stuk gereedschap welke onmisbaar is voor onze organisatie. De website zal in fases gebouwd worden. Eerst zal de vormgeving en informatie voorziening m.b.t de dienstverlening in een ander jasje gestoken worden. En zal tevens ook de nieuwe “Mijn Gravenberch” applicatie gebouwd worden. Dit besluit is al door het Bestuur genomen en in het vierde kwartaal mee gestart worden.