Tienden, Doneren en Offers

Het Diaconie en de kerkelijke gemeente zijn afhankelijk van tienden, giften en donaties. Om deel te nemen in haar visie van transformatie van de kerk als Eenheid is ze dankbaar voor het groeiende aantal van leden en niet leden die haar missie en visie steunen. Door hun giften en donaties, zijn we als kerkelijke gemeente instaat om vorm te geven aan de christelijke eenheid, in haar streven naar een gezamenlijk getuigenis in een snel veranderende mondiale en kerkelijk landschap. Met uw hulp blijft de kerkelijke gemeente een gedurfde getuigen van de dingen die zorgen voor een rechtvaardige vrede en zich richten op een christelijke dienst die nodig is voor ieder mens in de wereld.

tithes and offering

De Raad heeft de zorg voor de aanwezigheid van voldoende financiële mogelijkheden.

Te dien dage werden er mannen aangesteld over de kamers voor de voorraden, voor de heffingen, voor de eerstelingen en voor de tienden, om daarin bijeen te zamelen.
Nehemia 12:44

Doneren.

Uw donatie of gift aan de gemeente is hard nodig. Hiermee kunnen we de kosten van de kerkelijke gemeente betalen en de voorgenomen plannen financieren. Zowel het diaconie als de kerkelijke gemeente ontvangen geen enkele vorm van subsidie en zijn aangewezen op de inkomens van de leden en niet leden.  U maakt uw gift of donatie eenmalig over via een bankoverschrijving waarna deze automatisch, op de zelfde dag, middels een sepa machtiging zal worden overgeschreven op ons rekeningnummer.
U hebt de mogelijkheid om dit bij het invullen van het sepa machtigingsformulier zelf aan te geven.

Als u via een overschrijving wilt doneren, gebruik dan de onderstaande informatie.

Anbi status

Een ANBI status biedt een aantal belastingvoordelen m.b.t. schenkingen:
Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Zowel de Stichting als de kerkelijke gemeente beogen medio dit jaar hun aanvragen gehonoreerd  te krijgen waardoor leden die dat wensen instaat worden gesteld gebruik te maken van deze belastingvoordeel regels.

En ieder doe, naar dat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.
2 Korinthiërs 9:7

Ook uw bijdragen overmaken?

Bank ING ten name van
Stichting Gravenberch
IBAN:  NL36 INGB 0006 4464 77
BIC code: INGBNL2A

Via uw bank
– Log in bij uw bank en doe een normale bankoverschrijving zoals u gewent bent.

Via PayPal
– Log in bij uw pay-pal rekening en doe een overboeking ten gunste van het volgende e-mail adres: stichting.gravenberch@gmail.com t.n.v STICHTING GRAVENBERCH

Machtiging: sepa automatische betaling
– download hier het sepa machtigingsformulier. Vul deze zorgvuldig in en verstuur die in een gesloten envelop naar Stichting Gravenberch

Bank ING ten name van
United World of Christians Church
IBAN:  NL06 INGB 0007 7165 53
BIC code: INGBNL2A

Download hier het SEPA-Machtigingsformulier voor uw automatische betaling.

Download SEPA MACHTIGING PDF