Wanneer betaal ik een eigen bijdrage?

Als lid van Stichting Gravenberch betaald u in sommige gevallen geen eigen bijdragen. U valt dan onder de verantwoordelijkheid van de pastorale zorg. Als u lid bent geworden dan hebt u van ons een welkoms boekje ontvangen met daarin wat u van de gemeente mag verwachten maar ook wat de gemeente van u verwacht. Daarin staan wederzijdse afspraken hoe de gemeente haar visie en beleid wenst uit te voeren. Bent u nog geen lid dan is dat voor u anders geregeld.

Kosten en indicatie voor niet leden
Voor niet leden is het zo geregeld dat u een indicatie nodig heeft. De wijkverpleegkundige van Stichting Gravenberch is aangewezen om voor u een indicatie te bepalen welke de verzorging en verpleging vergoed vanuit uw eigen basisverzekering van uw zorginstelling. De zorg kunt u ook vanuit een (PGB) Persoonsgebonden budget, aanvragen welke wij volledig voor u verzorgen.

De hoogte van uw eigen bijdragen wordt bepaald door uw indicatie. Van het CAK krijgt verneemt u hoeveel uw enigenbijdragen is die u moet betalen. U betaald uw eigen bijdrage aan het CAK en geniet van de zorg van Stichting Gravenberch. Als u nog vragen hebt dan kunt u terecht bij onze ledenservice. Zij helpen u graag.

Hoe is de pastorale geestelijke zorg en ondersteuning, geregeld?

Voor de pastorale geestelijk zorg is er vanuit uw zorg verzekeraar niets geregeld. Dat betekend dat zij die pastorale geestelijke zorg nodig hebben geen aanspraak kunnen maken op het basisverzekering. In sommige gevallen kan het mee worden genomen als extra verzekering naast het basis pakket. Geestelijke zorg is daarom de zorg van de kerkelijke gemeente welke door haar diaconie aangesteld is voor leden.

Pastorale zorg voor niet leden

Voor onze leden is de pastorale zorg volledig geregeld in hun lidmaatschap.
Voor de niet leden hangt het geheel vanaf welke zorg u nodig hebt. Het kan zijn dat u geestelijke zorg nodig hebt of dat u thuiszorg nodig hebt of vervoer van en naar de kerk of naar het ziekenhuis of uw arts. In al deze gevallen kunt u aanspraak maken op de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit wordt vanuit onze pastoraat geheel voor u verzorgd. Wilt u weten hoe wij dat voor u ingang kunnen zetten? Vraag hiernaar aan onze ledenservice.

Personenvervoer voor leden

Ledenvervoer is bedoeld voor onze leden die naar en van de kerk, dagbesteding of ziekenhuis gebracht en gehaald willen worden. Ons vervoer wordt geheel door gekwalificeerd vrijwillig personeel verzorgt.

U betaald vanuit de Wmo vervoer geen eigen bijdragen. Komt u niet in aanmerking voor een Wmo vergoeding in de kosten, dan gelden de zelfde norm tarieven voor het vervoer. De bijdragen bedraagt € 7,00 binnen de Stadsregio.

Aanvullende hulp in de huishouding
Aanvullende hulp in de huishouding is een van de taken die via het Pastoraat wordt geregeld. Wilt u meer informatie hierover, vult u dan het onderstaande aanvraag formulier in.

Persoonlijke begeleiding
Vraag voor de persoonlijke begeleiding naar meer informatie.