Zij die zuiver zijn en op wie God onze Vader niets heeft aan te merken, zal wezen en weduwen bijstaan in hun nood. Hoe slecht en vuil de wereld ook is, hij zal zuiver blijven. Jacobus 1:27

Dank u voor uw donatie. Dankzij uw donaties kunnen we Gods werk blijven voortzetten.

Alles dat we doen wordt mogelijk gemaakt door mensen als u die ons werk financieel supporten, om Gods werk te kunnen blijven doen. Om anderen te helpen en bij te staan in hun noden kost simpelweg geld. Geld dat we niet van subsidies ontvangen maar door giften en donaties.  Dat geld is broodnodig. Daarom danken we u voor uw steun en vertrouwen dat u ons werk met een kleine gift of meer zal blijven steunen.

Wat doen we met uw gift?

Met uw gift kunnen we blijven bouwen aan de visie die God ons toevertrouwd heeft. Laat Mijn schuren gevuld zijn zodat er spijzen zijn in Mijn huis voor hen die honger hebben en hulpbehoevend zijn. Het huis van de Heer is inderdaad het geloof van de christen die aan het lichaam van Christus deelneemt. Wij streven allemaal naar een gezonde kerk waar we de kenmerken van Jezus Christus kunnen vinden. Niemand mag in deze visie van God worden buiten gelaten, maar we moeten allemaal samenwerken om een eenheid in het lichaam van Christus te worden.

Uw steun is broodnodig
STICHTING GRAVENBERCH
IBAN: NL36 INGB 0006 4464 77
of naar
UNITED WORLD OF CHRISTIANS
IBAN: NL06 INGB 0007 7165 53

Naam*

E-mailadres*

Bedrag €*


Op andere manieren een bijdragen over maken?

Bank ING ten name van
Stichting Gravenberch
IBAN:  NL36 INGB 0006 4464 77
BIC code: INGBNL2A

Via uw bank
– Log in bij uw bank en doe een normale bankoverschrijving zoals u gewent bent.

Via PayPal
– Log in bij uw pay-pal rekening en doe een overboeking ten gunste van het volgende e-mail adres: stichting.gravenberch@gmail.com t.n.v STICHTING GRAVENBERCH

Machtiging: sepa automatische betaling
– download hier het sepa machtigingsformulier. Vul deze zorgvuldig in en verstuur die in een gesloten envelop naar Stichting Gravenberch

Bank ING ten name van
United World of Christians Church
IBAN:  NL06 INGB 0007 7165 53
BIC code: INGBNL2A

Download hier het SEPA-Machtigingsformulier voor uw automatische betaling.

Download SEPA MACHTIGING PDF